polar-bear_custom2 polar-bear_custom

اگرچه امرزوه اکثر کاربران با فتوشاپ آشنایی دارند اما تعداد کسانی که علاوه بر فتوشاپ با خلاقیت نیز آشنایی دارند چندان زیاد نیست! James Popsys یک گرافیست است که خلاقیت زیادی را چاشنی کارهایش می‌کند. در ادامه مجموعه‌ای از تصاویر خلق شده توسط او را می‌بینیم که اکثرا در شهر لندن گرفته شده است و با استفاده از ابزارهای ویرایش تصویر هم‌چون فتوشاپ تغییراتی در آن‌ها صورت گرفته است که از یک سری تصویر خالی و بی‌روح، تصاویری خلاقانه را ایجاد کرده است.

shark-57bd7f6853d66__700

Im-still-using-Photoshop-to-make-people-laugh-57be9fb5e3002__700

Airplane-mode-57bd7f7d0da79__700

Im-still-using-Photoshop-to-make-people-laugh-57be9fb2f1fe2__700

Im-still-using-Photoshop-to-make-people-laugh-57be9fc7831d6__700

Im-still-using-Photoshop-to-make-people-laugh-57be9fb0caf4a__700

Im-still-using-Photoshop-to-make-people-laugh-57be9fc14f4b2__700

Im-still-using-Photoshop-to-make-people-laugh-57be9fb96ac29__700

untitled-2-2-57bd7fd62fe8b__700

 


منبع : itresan.com