شبكه کامپیوتری چیست؟

یك شبكه، سیستمی است كه به شما امكان می دهد دو یا چند کامپیوتر را به هم وصل كنید و مثلاً با یك دستگاه چاپگر، به چند کامپیوتر خدمات بدهید. در گذشته شبكه کامپیوتری موضوع پیچیده ای بود و تنها متخصصین ماهر می توانستند از آن بهره ببرند.

البته، اما امروزه تقریبا هر كس با سطح اطلاعات خوبی از Windows می تواند یك شبكه كوچك را نصب و تنظیم كند. سازمان های بزرگتر هنوز هم به شبكه های پیچیده كه توسط افراد آموزش دیده و مجرب نصب، راه اندازی و مدیریت شوند، نیاز دارند.

 


منبع شرکت پوینده دهکده جهانی