آی تی ماکسیم
آی تی ماکسیم
خانه علم و دانش نجوم و ستاره‌شناسی

نجوم و ستاره‌شناسی

مطالب

قمر های اروپا و انسلادوس مقصد های مناسبی برای خانه دوم انسان نیستند!

قمر های اروپا و انسلادوس مقصد های مناسبی برای خانه دوم انسان نیستند!

سال‌هاست که انسان رویای سفر به سایر سیارات منظومه شمسی و یا حتی اقمار آنان را در سر می‌پروراند. آزمایش‌های علمی و بررسی‌های صورت گرفته…

از بین رفتن اتمسفر در سیارات فراخورشید چگونه روی می دهد؟

از بین رفتن اتمسفر در سیارات فراخورشید چگونه روی می دهد؟

به گزارش بیگ بنگ، در واقع مدلی که برای خورشید ایجاد شده است برای ستارگان سرد که مورد علاقه‌ی دانشمندان در جست‌وجوی سیارات فراخورشیدی می‌باشند…