آی تی ماکسیم
آی تی ماکسیم

نجوم

مطالب

کلید کشف و کاوش سیارات فراخورشیدی در چرخش ستاره نهفته است

کلید کشف و کاوش سیارات فراخورشیدی در چرخش ستاره نهفته است

دانستن چگالی سیارات تنها نقطه شروعی برای درک ویژگی‌های سیارات فراخورشیدی است. هم‌اکنون ستاره‌شناسان در حال ابداع تکنیک‌های خلاقانه‌ای هستند تا بتوانند خواص برخی از…