CPU چیست؟

هر رایانه یک CPU یا واحد پردازش مرکزی (Central Processing Unit) دارد. این واحد، مغز رایانه است. این وظیفه پردازشگر است که تمام آنچه که شما از رایانه می خواهید، انجام دهد. انواع مختلفی از CPU که تولید کننده های مختلف تولید می کند، وجود دارد که مهمترین آنها Intel ، AMD و Cyrix هستند.

CPU بیشتر به نام پردازشگر (Processor) معروف است. هر کاری که شما روی رایانهتان انجام می دهید، توسط پردازشگر برنامه ریزی و مدیریت می شود. سرعت پردازشگرها با مگاهرتز یا گیگا هرتز اندازه گیری می شود و سرعت بیشتر پردازشگر یعنی کارآیی بیشتر رایانه.

CPU ها انواع مختلفی از حافظه در داخل خود دارند. این نوع حافظه معمولا “Cache” یا “Level 2 Cache” نامیده میشوند. پردازشگر از حافظه Cache در محاسبات منطقی، بجای RAM استفاده می کند، چون این محاسبات در Cache بسیار سریعتر از دسترسی به RAM انجام می شوند.

CPU دستورالعمل هایی را اجرا می کند که به پردازشگر میگویند چه باید بکند. در این بین، واحد ریاضی منطقی هم عملیات ریاضی مثل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را انجام می دهد و هم براساس نتایج یک سری عملیات منطقی، تصمیم میگیرد.

مثلا اگر حاصل شرط A درست بود و نتیجهٔ شرط B هم درست (true) بود، آنگاه شرط Z را انجام بده، یا اگر شرط A درست و شرط B غلط بود، آنگاه شرط Y را انجام بده و به همین ترتیب.

وضعیت شرط A براساس یک رابطهٔ ریاضی تعیین و بیان می شود و در آنجا تعدادی پارامتر باهم محاسبه می شوند تا نتیجه بدست آید. مثل حاصل عبارت 3/(50-J ×5) + (M). اگر مثلا حاصل بزرگتر یا مساوی با ۵۰۰ بود، آنگاه شرط A درست است، پس اگر حاصل کوچکتر از ۵۰۰ بود، شرط غلط است.

وضعیت شرط B هم به طریق مشابهی و براساس روابط دیگری تعیین می شود. در هر مرحله از روند اتخاذ تصمیم، شرایط کنترل شده و روند ادامهٔ کار براین اساسی تعیین میگردد. پردازشگر هزارها مورد از این عملیات را در پارههای کوتاهی از زمان انجام می دهد.

سرعت (Clock Speed)

سرعت رایانه مبین سرعت کارکرد CPU است. هر چه سرعت بالاتر باشد، کارآیی رایانه بهتر و بالاتر است. واحد اندازه گیری سرعت مگاهرتز است. رایانهٔ اولیهٔ IBM سرعت 4/77 مگاهرتز داشت در حالیکه رایانه های شخصی مدرن، با سرعتی بیشتراز ۱۰۰۰ مگاهرتز (یا 1 گیگاهرتز) کار می کنند. میبینید که تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده است.

 


منبع شرکت پوینده دهکده جهانی