PC چیست؟

PC در واقع از حروف اول كلمات Personal Computer (رایانه شخصی) است. منشاء این نام گذاری مربوط به سال های دهه 1980 است. در آن زمان رایانه ها آنقدر گران بودند كه فقط شركتهای بزرگ توان تهیه آنها را داشتند.

انواع ساده تر این رایانه ها توسط IBM ساخته شد و برای استفاده های خانگی و در شركتهای كوچك بكار گرفته شد. اخیراً رایانه ها، مستقل از آنكه در خانه یا محل كار بكار روند، نام PC را به خود اختصاص داده اند.

 


منبع شرکت پوینده دهکده جهانی