آی تی ماکسیم
آی تی ماکسیم

آخرین

مطالب

آسانسور فضایی ایده ای قدیمی در داستان‌های علمی تخیلی در آینده رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت

آسانسور فضایی ایده ای قدیمی در داستان‌های علمی تخیلی در آینده رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت

دانشمندان ژاپنی در پی آن هستند تا در ماه‌های آینده ایده‌ی آسانسور فضایی خود را مورد آزمایش قرار دهند. ژاپنی‌ها ماهواره‌ی کوچکی را با عنوان…