آی تی ماکسیم
آی تی ماکسیم

آخرین

مطالب

چگونه از آیپد به عنوان نمایشگر دوم کامپیوتر استفاده کنیم؟!

چگونه از آیپد به عنوان نمایشگر دوم کامپیوتر استفاده کنیم؟!

بکارگیری چندین مانیتور بسیار جذاب خواهد بود. با استفاده از دو نمایشگر در کنار هم، به راحتی می‌توانید تمامی پنجره‌ها را یکجا مشاهده کنید. با…