آی تی ماکسیم
آی تی ماکسیم

آخرین

مطالب

از بین رفتن اتمسفر در سیارات فراخورشید چگونه روی می دهد؟

از بین رفتن اتمسفر در سیارات فراخورشید چگونه روی می دهد؟

به گزارش بیگ بنگ، در واقع مدلی که برای خورشید ایجاد شده است برای ستارگان سرد که مورد علاقه‌ی دانشمندان در جست‌وجوی سیارات فراخورشیدی می‌باشند…