آی تی ماکسیم
آی تی ماکسیم

آخرین

مطالب

طرح ایلان ماسک برای مجهز کردن سقف خانه‌ها به پنل‌های خورشیدی!

طرح ایلان ماسک برای مجهز کردن سقف خانه‌ها به پنل‌های خورشیدی!

چند سالی است که با اثبات خطرات سوخت‌های فسیلی و هم‌چنین آلودگی‌ها و احتمال اتمام این سوخت‌ها، بسیاری از کشورها و حتی شرکت‌های بزرگ دنیا…