آی تی ماکسیم
آی تی ماکسیم

آخرین

مطالب

هواپیمای ترکیبی Airlander 10 با 92 متر طول درازترین هواپیمای جهان لقب گرفت!

هواپیمای ترکیبی Airlander 10 با 92 متر طول درازترین هواپیمای جهان لقب گرفت!

درازترین هواپیمای جهان در برابر دیدگان مردم انگلستان به پرواز درامد تا بار دیگر شکوه دست‌نیافتنی آسمان‌ها را به چالش کشد. درازترین هواپیمای جهان که…