آی تی ماکسیم
آی تی ماکسیم

آخرین

مطالب

اینستاگرام به‌زودی اجازه فیلترکردن کامنت‌ها را به کاربران می‌دهد

اینستاگرام به‌زودی اجازه فیلترکردن کامنت‌ها را به کاربران می‌دهد

اینستاگرام در حال برداشتن قدمی نامعمول برای مقابله با کامنت‌های نامناسب است. این شبکه اجتماعی به زودی به کاربران اجازه می‌دهد که کامنت‌ها را در…