آی تی ماکسیم
آی تی ماکسیم

آخرین

مطالب

تا حل معمای انرژی تاریک چقدر فاصله داریم؟

تا حل معمای انرژی تاریک چقدر فاصله داریم؟

یکی از عجیب‌ترین و اسرارآمیزترین فرضیه‌های دنیای فیزیک انرژی تاریک است. شکل ناشناخته‌ای از انرژی برای حل معمای انبساط تندشونده عالم، معمایی که با مطالعه ابرنواخترهای…