آی تی ماکسیم
آی تی ماکسیم

آخرین

مطالب

معرفی کوچک‌ترین هارد دیسک جهان با قابلیت ذخیره‌سازی اتم به اتم داده‌ها

معرفی کوچک‌ترین هارد دیسک جهان با قابلیت ذخیره‌سازی اتم به اتم داده‌ها

دانشمندان هلندی به تازگی کوچک‌ترین دیسک سخت جهان را ساخته‌اند که این اقدام با استفاده از فناوری جدید ذخیره‌سازی مجدد صورت گرفته و می‌توان داده‌ها…