آی تی ماکسیم
آی تی ماکسیم

آخرین

مطالب

15 مرداد
سنسور اثر انگشت نکسوس‌های جدید گوگل از ژست‌های حرکتی پشتیبانی می‌کند

سنسور اثر انگشت نکسوس‌های جدید گوگل از ژست‌های حرکتی پشتیبانی می‌کند

همه ساله در این زمان، شایعات در رابطه با نکسوس‌های گوگل افزایش چشمگیری می‌یابند. براساس شایعه‌ای قدیمی می‌دانیم که امسال دو نکسوس جدید با نام‌های…