آی تی ماکسیم
آی تی ماکسیم

آخرین

مطالب

قمر های اروپا و انسلادوس مقصد های مناسبی برای خانه دوم انسان نیستند!

قمر های اروپا و انسلادوس مقصد های مناسبی برای خانه دوم انسان نیستند!

سال‌هاست که انسان رویای سفر به سایر سیارات منظومه شمسی و یا حتی اقمار آنان را در سر می‌پروراند. آزمایش‌های علمی و بررسی‌های صورت گرفته…